Parafia św. Marcina w Wodzisławiu
Slider

Sakrament Chrztu Świętego

 

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego,
bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży,
stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół
i stajemy się uczestnikami jego posłania.
Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”

(KKK 1213)

 

O CHRZEST DLA DZIECKA PROSZĄ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY RODZICE.
Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie,
np. krewni lub przyjaciele!

Jak załatwić formalności związane z Sakramentem Chrztu św.?

  1. W odpowiednim czasie RODZICE zgłaszają chęć Chrztu dziecka w kancelarii parafialnej.
  2. Należy przynieść ze sobą do wglądu Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  3. Należy podać imię i nazwisko oraz dane personalne (wiek i adres zamieszkania) rodziców chrzestnych.
  4. Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu Świętego dziecka: przystępują do Spowiedzi Świętej, aby w dniu Chrztu dziecka przyjąć Komunię Świętej (chyba, że nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego – dotyczy rodziców).
  5. Gdyby Chrzest miał być przełożony z różnych przyczyn, należy o tym niezwłocznie poinformować Parafię.

Kto może zostać chrzestnym?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku.

Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący albo praktykujący tylko „od święta”, osoby które nie uczęszczają na katechezę w szkole).

Chrzestni spoza naszej parafii  muszą przedstawić pisemne zezwolenie na to, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych. Takie zaświadczenie wystawia ks. Proboszcz parafii zamieszkania (przez zamieszkanie rozumie się pobyt w danym miejscu dłużej niż 3 miesiące).

Do obrzędu Chrztu potrzebna jest świeca i biała szata.
Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny,
a o białą szatkę matka chrzestna.