Parafia św. Marcina w Wodzisławiu
Slider

Sakrament Bierzmowania

 

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią
należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”,
którego jedność powinna być zachowywana.
Należy zatem wyjaśniać wiernym,
że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski.
Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni)
jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem,
otrzymują szczególną moc Ducha Świętego
i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są,
jako prawdziwi świadkowie Chrystusa,
do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

(KKK 1285)

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?

  • w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
  • zaleca się aby, w każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty i uczestniczyć we Mszy św.;
  • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej;
  • zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał;
  • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
  • odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?

Świadkami przy Sakramencie Bierzmowania mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi.

Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:

  • skrócona metryka chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej, lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka bierzmowania o praktykowaniu wiary.