Parafia św. Marcina w Wodzisławiu
Slider

Ogłoszenia

                

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE                   

                                                  na  X Niedzielę Zwykłą  –  9. 06. 2024 r.                                                                                                      

  1. Podziękowanie Ks. Rektora.
  2. Dzisiaj o godz. 16.00 Kanonik Lucjan Słota odprawi Mszę św. dziękczynną z okazji 50. Rocznicy swoich Święceń Kapłańskich.
  3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:                                                                                                                                                 Wt.    –  Św. Barnabę, Apostoła                                                                                                                                                                                    Czw. –  Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła                                                                                                                             Pt.     –  Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
  1. W sobotę w Wiślicy odbędzie się XXII Diecezjalne Spotkanie Młodych.  Zachęcamy młodzież do udziału w tym spotkaniu, a szczególnie kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Więcej informacji jest w gablocie.                                                       Chętni na wyjazd zgłaszają się do Ks. Dawida.
  2. Bóg zapłać za ofiary na rzecz naszej świątyni.
  3. Dziękujemy Parafianom z Moczydła, którzy wczoraj posprzątali kościół. Bóg zapłać! W sobotę zapraszamy następnych mieszkańców.     Serdecznie dziękujemy Panu Gądkowi – Sołtysowi z Wodzisławia za skoszenie trawy wokół kościoła.
  4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
  5. Parafianom i Gościom życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Serdeczne życzenia zdrowia i opieki świętych patronów składamy Solenizantom i Jubilatom.
  6. Spełniliśmy obowiązek wynikający z Bożych przykazań. Dziś trzeba spełnić jeszcze ten obywatelski, z troski o bezpieczną przyszłość naszej ziemskiej Ojczyzny.
  7. Wczoraj był pogrzeb Śp. Andrzeja Nowaka z Wodaczy. Polećmy Go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie …

 

                                                           Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

                                                                    w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia.  W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi».  Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji.  Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia.  Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie.

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia   jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem».    Nienarodzone dzieci są  zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»”  (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci.  Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku.               W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski