Parafia św. Marcina w Wodzisławiu
Slider

Intencje Mszy Świętych

MODLIMY SIĘ W INTENCJI

 

Poniedziałek – 26 lutego

7.00  –  Marii Opałka

17.00  –  Anny, Józefa i Stefana Gaimów, Zofii i Józefa Gulińskich, zm. z rodz. Gaimów,

Gulińskich, Michalskich, Głąbiów, Pieczyraków i Kulczyków

 

Wtorek – 27 lutego

7.00  –  brak intencji

17.00  –  Cecylii Jakubowskiej w 1 rocz.

 

Środa – 28 lutego

7.00  –  Mariana Mikołajczyka

17.00  –  Romana Muchy

 

Czwartek – 29 lutego

7.00  –  brak intencji

17.00  –  W int. zmarłych Założycieli Straży Ogniowej w Wodzisławiu, którzy 120 lat temu

29 lutego 1904 roku powołali do istnienia miejscową Jednostkę, a także Członków:

Honorowych, Czynnych, Wspierających, Orkiestry Strażackiej i Sympatyków

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu z prośbą o błogosławieństwo Boże

17.00  –  Marii Opałka

 

Piątek – 1 marca        

7.00  –  W int. zmarłych w lutym:   Ryszarda Kilijan,  Zdzisława Placek,  Jana Musiała

17.00  –  O zdrowie dla chorych za wstawiennictwem Św. Peregryna

 

Sobota – 2 marca

7.00  –  Heleny i Zygmunta Walczyńskich, Bogusławy Kurek i zm. z rodz.

17.00  –  Henryka, Stanisławy w 6 rocz. Stanisława w 12 rocz. i Wiesławy Wojtanowskich

i zm. z rodz.

 

III Niedziela Wielkiego Postu – 3 marca         

8.00  –  Zofii, Anny, Romana, Stanisława i Mariana Pośpiech

10.00  –  W int. Ks. Dawida z okazji imienin, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże

w pracy duszpasterskiej

12.00  –  Za Parafian

16.00  –  Mieczysława w 22 rocz. Cecylii i Moniki Ozgów, Teresy Kowalskiej i zm. z rodz.