Parafia św. Marcina w Wodzisławiu
Slider

Intencje Mszy Świętych

MODLIMY SIĘ W INTENCJI

 

Poniedziałek – 10 czerwca

7.00  –  Stanisławy, Stefana, Elżbiety i Sławomira Gołdów

18.00  –  † Jana Lech w rocz.

 

Wtorek – 11 czerwca

7.00  –  Zofii Kluzek

18.00  –  † Marii Jaśko

 

Środa – 12 czerwca         

7.00  –  Leokadii Jach

18.00  –  Stanisława Gancarskiego w rocz. Walerii i Michała Kuśmirków i zm. z rodz.

 

Czwartek – 13 czerwca

7.00  –  Zofii Kluzek

18.00  –  Antoniego, Heleny i Jakuba Musiałów, Marii Augustynik

 

Piątek – 14 czerwca

7.00  –  Jakuba Liburskiego

18.00  –  Zofii w 30 rocz. i Edwarda w 15 rocz. Trelów, Adama Kudła w 14 rocz., zm. z rodz.

Trelów, Kudłów i Baranów / Jana Podsiadło / Jarosława Żal / Stanisława Jagieły /

Jana i Stanisławy Żabickich, zm. z rodz. Szumów / Marianny Sobczyk / Pawła Pagór,

zm. z rodz. Cykowskich, Pagórów i Bubaków / Alojzego Gola w 1 rocz. / Marii Krupa

 

Sobota – 15 czerwca

7.00  –  Stanisława Jagieły

18.00  –  † Piotra Adamskiego

 

Niedziela – 16 czerwca

8.00  –  Moniki Ozga w 21 rocz. i zm. z rodz.

10.00  –  † Pauliny Laprus

12.00  –  Za Parafian

W int. Weroniki z okazji 18 rocz. urodzin

W int. Juliana Leks z racji Chrztu Świętego

16.00  –  Bartłomieja w rocz. i Ireny Pośpiech i Czesława Nowaka