Parafia św. Marcina w Wodzisławiu
Slider

Intencje Mszy Świętych

MODLIMY SIĘ W INTENCJI

Poniedziałek – 4 września

7.00 – Ks. Marka Jacaka

8.00 – O błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym dla dzieci i młodzieży

18.00 – † Krystyny Niestój w 3 rocz. i Stanisława Niestój w 18 rocz.

Wtorek – 5 września

7.00 – Danieli Ciosek

18.00 – † Anny Gaim

Środa – 6 września

7.00 – Józefa Góraka

18.00 – Alicji Rudnickiej

Czwartek – 7 września

7.00 – Danieli Ciosek

18.00 – Wincentego w 26 rocz. Grzegorza w 5 rocz. Katarzyny, Wincentego, Weroniki

i Barbary Sędek

Piątek – 8 września

7.00 – Józefa Góraka

18.00 – Jerzego Całka / Danieli Ciosek / Jerzego Kalisz / Piotra Adamskiego /

Krystyny Topór / Leszka Łuszczki w 1 rocz. / Ireny Daszkilewicz

Sobota – 9 września

7.00 – Teresy, Stefana, Józefy, Ks. Marka i Wiesławy Jacaków,

Pelagii i Władysława Wydrzyńskich

18.00 – † Jana w 19 rocz. i Stanisławy Łebków, Stefana, Józefa i Anny Gaim,

Mariana i Sebastiana Witkowicz i zm. z rodz.

Niedziela – 10 września

8.00 – Janiny i Józefa Galińskich, Zofii Płuchowskiej, Małgorzaty Wróblewskiej i zm. z rodz.

10.00 – † Marka Szafrańskiego w rocz. i zm. z rodz.

12.00 – Za Parafian

16.00 – Bogusławy i Marka Oczkowicz w 4 rocz.