Parafia św. Marcina w Wodzisławiu
Slider

Intencje Mszy Świętych

Niedziela – 14 sierpnia

  8.00  –  † Marii Żelichowskiej i Heleny Najberg

10.00  –  † Stanisława Koguta w rocz. Michała, Emilii, Mariana i Danieli Jarzębskich

12.00  –  Za Parafian

              W int. Łucji Skierskiej z racji Chrztu Świętego

16.00  –  † Krystyny i Józefa Styczeń w 40 rocz. Janiny i Zygmunta Wilkusz

Poniedziałek – 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

  8.00  –  † Marii, Bolesława, Jana i Henryka Adamskich, Janiny, Zenona i Ireneusza Krupów, Anny Kołda

10.00  –  † Pawła w 5 rocz. Jana i Marianny Pagór, Kazimierza, Mieczysławy, Józefa Cykowskich, Genowefy, Bolesława i Jana Bubak

12.00  –  Za Parafian

16.00  –  † Janiny i Czesława w rocz. Stanisława, Mieczysława i Cecylii Ozga, Zofii Pośpiech, Teresy Kowalskiej, Bożeny i Andrzeja Kowal

Wtorek – 16 sierpnia

  7.00  –  † Zygmunta Wąchały

18.00  –  † Bronisławy, Romana i Krystyny Jagiełków, zm. z rodz. Jagiełków, Stanisława Capigi

Środa – 17 sierpnia

  7.00  –  † Jerzego Cielesty

18.00  –  † Kazimierza Słoniny

Czwartek – 18 sierpnia

  7.00  –  † Jerzego Cielesty

18.00  –  † Kazimierza Słoniny

Piątek – 19 sierpnia

  7.00  –  † Teodozji Selega

19.00  –  Nabożeństwo Saletyńskie  

† Zygmunta Wąchały / Krystyny Skalmierskiej / Józefa Adamskiego / Teodozji Selega / Marii Miareckiej, Józefa, Augustyna i Krystyny Pohl / Jarosława Czarnego / Zofii Góra / Ks. Stanisława Malinowskiego

Sobota – 20 sierpnia

  7.00  –  † Emilii, Józefa, Józefa, Marianny, Franciszka, Konstantego, Marianny, Marii i Romana Wydrzyńskich, Remigiusza Glinki i cierpiących w Czyśćcu

16.00  –  Ślub  Karolina Nagrabia – Grzegorz Stępień

18.00  –  † Bartosza Kaczmarczyka

Niedziela – 21 sierpnia  

  8.00  –  † Bogdany i Tadeusza Radwańskich, Janiny i Stanisława Ozgów

10.00  –  † Jana Ozgi i Renaty Krupa

12.00  –  Za Parafian

              W int. Ks. Mateusza z prośbą o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże

16.00  –  † Krystyny i Wiktora Rzędowskich, Zygmunta Tatarczucha, Kazimiery i Ludwika Zakrzewskich i zm. z rodz.