Parafia św. Marcina w Wodzisławiu
Slider

I Komunia Święta

 

„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie.
Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa,
a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa,
za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.
Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany,
ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej,
aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia,
utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy
– Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania:
sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną,
w której pożywamy Chrystusa,
w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”

(KKK 1322-1323)

Kto może przystępować do Komunii świętej i jak należy się do tego przygotować?

Komunię świętą może przyjąć każdy, kto został dopuszczony do niej w wieku szkolnym, kto pragnie ją przyjąć z wiarą i miłością. Ważne jest, by zawsze przyjmować Jezusa Eucharystycznego z czystym sercem (tj. bez grzechu ciężkiego), w przeciwnym razie konieczne jest przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Jeżeli ktoś przyjmie Komunię Świętą w stanie grzechu śmiertelnego, popełnia bardzo ciężki grzech – świętokradztwo.

Ponadto Kościół nakazuje przygotowanie duchowe – przez modlitwę, oraz post od wszelkiego rodzaju pokarmów przez godzinę do przyjęcia Komunii świętej. Osoby starsze, chore mogą ten post pominąć. Lekarstwa i woda tego postu nie łamie.

Wymagane dokumenty:

– metryka chrztu dziecka.